Gwarancje

Gwarancja przysługuje na podstawie dowodu zakupu (paragon / faktura / inny dowód potwierdzający zakup), a jej czas trwania należy liczyć od dnia, w którym dokonano zakupu.

Prosimy o wysyłanie reklamowanych produktów w oryginalnych opakowaniach lub we właściwym opakowaniu transportowym.

Warunki gwarancji:

W ramach gwarancji, producenci artykułów sprzedawanych w naszym sklepie, zastąpią lub naprawią produkty, których uszkodzenia wynikały z wady materiałowej lub z wad produkcyjnych.

Gwarancja wyklucza uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania: przegrzania lub nadużycia, upuszczenia naczynia lub celowego uszkodzenia.
 
Gwarancją nie są zatem objęte:
- mechaniczne uszkodzenia produktu
- uszkodzenie teflonu ostrym narzędziem
- wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu
- wady spowodowane przegrzaniem pustego naczynia
- wady spowodowane zahartowaniem, czyli włożeniem gorącego naczynia do zimnej wody (działanie takie prowadzi do odparzenia
  powłoki zapobiegającej przywieraniu).
 
Małe niedoskonałości i niewielkie różnice kolorów są naturalne dla stali nierdzewnej:
Z biegiem użytkowania pojawić się mogą małe niedoskonałości lub odbarwienia (np. stal nierdzewna 18/10 T304 może otrzymać niebieski lub złoto-brązowy kolor). Skazy te jednak nie mają wpływu na użytkowanie produktów i w większości przypadków możliwe jest ich usunięcie za pośrednictwem odpowiedniego środka czyszczącego. Gwarancje producentów nie obejmują uszkodzeń tego typu.

Niewielkie niedoskonałości jak wgniecenia i zarysowania, które mogą pojawić się na stali z biegiem użytkowania nie są objęte gwarancją.

Termometry nie podlegają gwarancji:
Mierniki temperatury nie nadają się do piekarnika, nie nadają się również do zmywarki. Mimo iż dobrze zadbany termometr będzie działał wiele lat, nie należy go dokręcać zbyt mocno. Jest on luźny gdy jest dostarczony z fabryki i w takim stanie powinien pozostać. Zbyt silne dokręcanie miernika może spowodować powstanie niewielkiego pęknięcia, które w późniejszym okresie może doprowadzić do odłamania się termometru.

Gwarancja nie przewiduje stosowania detergentów na bazie owoców cytrusowych, które negatywnie oddziaływają na powłokę z antyutleniaczem i mogą przyczynić się do powstania korozji. Wyżej wymienione czynniki atakują obojętną tlenowo powłokę ochronną na stali i prowadzą do reakcji korozyjnych